Link DMR+ <> XLX132 E/F

Port E reflektora XLX132 został połączony z TG260 DMR+.

Port F reflektora XLX132 został połączony z TG6 DMR+.

Użytkownicy DMR+ mogą łączyć się z TG260 lub TG6 i rozmawiać z użytkownikami różnych systemów podłączonych odpowiednio do portu E lub F reflektora XLX132.

Transkodowanie między systemami odbywa się za pomocą serwera AMBE podłączonego do XLX132.

Ruch na tych portach można obserwować na dashboardzie XLX132 oraz na dashboardzie IPSC2-PL260-RPT lub IPSC2-PL260-DMO.