REF032 – nowy serwer

REF032 został przeniesiony nowy serwer.

Dashboard nowego reflektora, tak jak wcześniej, znajduje się pod adresem: ref032.dstar.radom.pl

73! Tomek  SQ5DCP