Link YSF <> XLX132 D

Port D reflektora XLX132 został podłączony do pokoju YSF PL XLX132.

Użytkownicy C4FM YSF mogą łączyć się z pokojem PL XLX132 i rozmawiać z użytkownikami różnych systemów podłączonych do portu D reflektora XLX132.

Transkodowanie między systemami odbywa się za pomocą serwera AMBE podłączonego do XLX132.

Ruch na tym porcie można obserwować na dashboardzie XLX132 oraz na dashboardzie YSF PL XLX132.