Łączenie ICOM Terminal/AP do XLX132

Marius YO2LOJ dodał do oprogramowania XLXD kod pozwalający na podłączenie urządzeń ICOM, obsługujących tryb Terminal/AP, bezpośrednio do XLX. Pozwala on również na bezpośrednie podłączenie IC-9700 do reflektora.

Dziś (07 kwietnia 2020) Luc LX1IQ poinformował, że oficjalna wersja oprogramowania XLXD posiada już tę funkcjonalność. W pracach brał również udział Jean-Luc LX3JL.

Continue reading

Link BM TG260041 <> XLX132 G

Port G reflektora XLX132 został podłączony do TG260041 BrainMaster.

Użytkownicy BM DMR mogą łączyć się z TG260041 i rozmawiać z użytkownikami różnych systemów podłączonych do portu G reflektora XLX132.

Od strony D-STAR łączymy się do XLX132 port G komendą DCS132GL lub komendą XRF132GL.

Transkodowanie między systemami odbywa się za pomocą serwera AMBE podłączonego do XLX132.

Ruch na tym porcie można obserwować na dashboardzie XLX132 oraz na dashboardzie BM260.

Link YSF <> XLX132 D

Port D reflektora XLX132 został podłączony do pokoju YSF PL XLX132.

Użytkownicy C4FM YSF mogą łączyć się z pokojem PL XLX132 i rozmawiać z użytkownikami różnych systemów podłączonych do portu D reflektora XLX132.

Od strony D-STAR łączymy się do XLX132 port D komendą DCS132DL lub komendą XRF132DL.

Transkodowanie między systemami odbywa się za pomocą serwera AMBE podłączonego do XLX132.

Ruch na tym porcie można obserwować na dashboardzie XLX132 oraz na dashboardzie YSF PL XLX132.

Link DMR+ TG6 <> XLX132 F

Port E reflektora XLX132 został połączony z TG260 DMR+.

Port F reflektora XLX132 został połączony z TG6 DMR+.

Użytkownicy DMR+ mogą nadając na grupie TG260 lub TG6 rozmawiać z użytkownikami różnych systemów podłączonych odpowiednio do portu E lub do portu F reflektora XLX132.

Transkodowanie między systemami odbywa się za pomocą serwera AMBE podłączonego do XLX132.

Od strony D-STAR łączymy się do XLX132 port F komendą DCS132FL lub komendą XRF132FL.

Od strony DMR+ łączymy np. HotSPot z Pi-Star do serwera DMR+_IPSC2-PL260-DMO i nadajemy na TG6.

Ruch na tych portach można obserwować na dashboardzie XLX132 oraz na dashboardzie IPSC2-PL260-RPT lub IPSC2-PL260-DMO.

REF032

Uruchomiliśmy polski Reflektor D-STAR REF032.

Dashboard: ref032.dstar.radom.pl

Reflektor umożliwia podłączenie między innymi:

  • użytkowników NODE ADAPTERów za pośrednictwem odpowiednich programów,
  • użytkowników pracujących przez przemienniki D-STAR.

REF032 posiada pięć portów: A, B, C, D i E.
Porty A–C to ogólnodostępne porty reflektora do prowadzenia łączności, przy czym port C jest “głównym” portem REF032, z którego najczęściej korzystają użytkownicy.
Port D jest przeznaczony do transmisji danych.
Port E – echotest.

D-Star

Za pracę serwera odpowiedzialni są Darek SQ5VDR i Tomek SQ5DCP.

Specjalne podziękowania dla Robina AA4RC i Paula PE1RJV