Łączenie ICOM Terminal/AP do XLX132

Marius YO2LOJ dodał do oprogramowania XLXD kod pozwalający na podłączenie urządzeń ICOM, obsługujących tryb Terminal/AP, bezpośrednio do XLX. Pozwala on również na bezpośrednie podłączenie IC-9700 do reflektora. Dziś (07 kwietnia 2020) Luc LX1IQ poinformował, że oficjalna wersja oprogramowania XLXD posiada już tę funkcjonalność. W pracach brał również udział Jean-Luc LX3JL.

Link BM TG260041 <> XLX132 G

Port G reflektora XLX132 został podłączony do TG260041 BrainMaster. Użytkownicy BM DMR mogą łączyć się z TG260041 i rozmawiać z użytkownikami różnych systemów podłączonych do portu G reflektora XLX132. Od strony D-STAR łączymy się do XLX132 port G komendą DCS132GL lub komendą XRF132GL. Transkodowanie między systemami odbywa się za pomocą serwera AMBE podłączonego do XLX132. Ruch …

Link BM TG260041 <> XLX132 G Read More »

Link YSF <> XLX132 D

Port D reflektora XLX132 został podłączony do pokoju YSF PL XLX132. Użytkownicy C4FM YSF mogą łączyć się z pokojem PL XLX132 i rozmawiać z użytkownikami różnych systemów podłączonych do portu D reflektora XLX132. Od strony D-STAR łączymy się do XLX132 port D komendą DCS132DL lub komendą XRF132DL. Transkodowanie między systemami odbywa się za pomocą serwera AMBE …

Link YSF <> XLX132 D Read More »

Link DMR+ TG6 <> XLX132 F

Port E reflektora XLX132 został połączony z TG260 DMR+. Port F reflektora XLX132 został połączony z TG6 DMR+. Użytkownicy DMR+ mogą nadając na grupie TG260 lub TG6 rozmawiać z użytkownikami różnych systemów podłączonych odpowiednio do portu E lub do portu F reflektora XLX132. Transkodowanie między systemami odbywa się za pomocą serwera AMBE podłączonego do XLX132. …

Link DMR+ TG6 <> XLX132 F Read More »

XRF132 i DCS132

Nowy multireflektor XLX132 Dashboard: xlx132.dstar.radom.pl DEXTRA: XRF132 xrf132.dstar.radom.pl DCS: DCS132 dcs132.dstar.radom.pl

REF032 – nowy serwer

REF032 został przeniesiony nowy serwer. Dashboard nowego reflektora, tak jak wcześniej, znajduje się pod adresem: ref032.dstar.radom.pl 73! Tomek  SQ5DCP

REF032

Uruchomiliśmy polski Reflektor D-STAR REF032. Dashboard: ref032.dstar.radom.pl Reflektor umożliwia podłączenie między innymi: użytkowników NODE ADAPTERów za pośrednictwem odpowiednich programów, użytkowników pracujących przez przemienniki D-STAR. REF032 posiada pięć portów: A, B, C, D i E.Porty A–C to ogólnodostępne porty reflektora do prowadzenia łączności, przy czym port C jest “głównym” portem REF032, z którego najczęściej korzystają użytkownicy.Port …

REF032 Read More »